Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Cách chọn lựa mũi khoan CNC phù hợp trong gia công cơ khí

Gia công khoan tạo lỗ là một quy trình khá phổ biến ở bất kỳ sản phẩm máy móc nào. Nhưng việc chọn loại công cụ cắt tốt nhất khi khoan không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bạn muốn một mũi khoan nguyên khối, lưỡi khoan nguyên khối phù hợp với loại vật liệu, để gia công ra các lỗ đạt các thông số kỹ thuật và mang lại lợi nhuận cao nhất. Mỗi một kiểu, loại mũi khoan cơ khí nào cũng có thể tiết kiệm chi phí và đem lại hiệu quả theo một cách nhất định. Không có một loại lưỡi khoan CNC nào phù hợp cho tất cả các trường hợp. Khoan là một kỹ thuật tạo lỗ biên dạng hình tròn trên các loại vật liệu khác nhau. Ứng dụng Khoan được dùng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp như chế tạo máy, cơ khí, xây dựng, dầu khí, khai khoáng, mộc,.. Đầu của lưới khoan kim loại dùng cắt sâu vào vật liệu hay còn là phôi để tạo ra những lớp phoi mỏng (với vật liệu gỗ, kim loại), hay những lớp bụi (với vật liệu bê tông), từ đó hình thành lỗ khoan sau quá trình gia công. Gia công khoan tạo lỗ là một quy trình kh

Cách chọn lựa mũi khoan cơ khí phù hợp trong gia công cơ khí

Gia công khoan tạo lỗ là một quy trình khá phổ biến ở bất kỳ sản phẩm máy móc nào. Nhưng việc chọn loại công cụ cắt tốt nhất khi khoan không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bạn muốn một lưỡi khoan nguyên khối, mũi khoan cơ khí phù hợp với loại vật liệu, để gia công ra các lỗ đạt các thông số kỹ thuật và mang lại lợi nhuận cao nhất. Mỗi một kiểu, loại mũi khoan kim loại nào cũng có thể tiết kiệm chi phí và đem lại hiệu quả theo một cách nhất định. Không có một loại lưỡi khoan thép gió nào phù hợp cho tất cả các trường hợp. Khoan là một kỹ thuật tạo lỗ biên dạng hình tròn trên các loại vật liệu khác nhau . Ứng dụng Khoan được dùng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp như chế tạo máy, cơ khí, xây dựng, dầu khí, khai khoáng, mộc,.. Đầu của mũi khoan CNC dùng cắt sâu vào vật liệu hay còn là phôi để tạo ra những lớp phoi mỏng (với vật liệu gỗ, kim loại), hay những lớp bụi (với vật liệu bê tông), từ đó hình thành lỗ khoan sau quá trình gia công. Gia công khoan tạo lỗ là một quy trình khá p

Hướng dẩn chọn lưỡi khoan thép gió phù hợp trong gia công cơ khí

Gia công khoan tạo lỗ là một quy trình khá phổ biến ở bất kỳ sản phẩm máy móc nào. Nhưng việc chọn loại công cụ cắt tốt nhất khi khoan không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bạn muốn một mũi khoan kim loại, lưỡi khoan hợp kim phù hợp với loại vật liệu, để gia công ra các lỗ đạt các thông số kỹ thuật và mang lại lợi nhuận cao nhất. Mỗi một kiểu, loại mũi khoan kim loại nào cũng có thể tiết kiệm chi phí và đem lại hiệu quả theo một cách nhất định. Không có một loại lưỡi khoan cơ khí nào phù hợp cho tất cả các trường hợp. Khoan là một kỹ thuật tạo lỗ biên dạng hình tròn trên các loại vật liệu khác nhau. Ứng dụng Khoan được dùng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp như chế tạo máy, cơ khí, xây dựng, dầu khí, khai khoáng, mộc,.. Đầu của mũi khoan cơ khí dùng cắt sâu vào vật liệu hay còn là phôi để tạo ra những lớp phoi mỏng (với vật liệu gỗ, kim loại), hay những lớp bụi (với vật liệu bê tông), từ đó hình thành lỗ khoan sau quá trình gia công. Gia công khoan tạo lỗ là một quy trình khá phổ

Hiểu thế nào là khoan, Khoét, Doa và Taro?

Đặc điểm, khả năng kỹ thuật của Khoan Khoan là phương pháp cơ bản để tạo lỗ từ phôi đặc. Khoan có khả năng tạo lỗ có đường kính φ = 0,1 ÷ 80 mm, phổ biến nhất là để gia công lỗ có đường kính φ ≤ 35 mm. Nguyên công khoan thường được thực hiện trên các loại máy khoan như: máy khoan đứng, máy khoan cần, máy khoan tổ hợp.. Ngoài ra còn có thể thực hiện trên các máy khác như: máy tiện , máy phay, máy doa, trên các trung tâm gia công. dao cụ cắt gọt khi khoan gọi là mũi khoan thép cứng. lưỡi khoan cơ khí có nhiều loại. Khi khoan các lỗ có tỷ số l/d ≤ 5 người ta dùng kết cấu mũi khoan cơ khí ruột gà. Khi khoan các lỗ có tỷ số l/d > 5 thường dùng kết cấu lưỡi khoan nguyên khối sâu chuyên dùng, phổ biến nhất là mũi khoan gắn mảnh hợp kim. Khi khoan các lỗ có đường kính lớn, để giảm lực cắt có thể khoan mở rộng lỗ nhiều lần bằng dao khoan ruột gà hoặc dùng kết cấu dao khoan vành. Độ chính xác đạt được khi khoan thấp (trừ mũi khoan gắn insert hợp kim), thường chỉ đạ

Phân biệt khoan, Khoét, Doa và Taro?

Đặc điểm, khả năng kỹ thuật của Khoan Khoan là phương pháp cơ bản để tạo lỗ từ phôi đặc. Khoan có khả năng tạo lỗ có đường kính φ = 0,1 ÷ 80 mm, phổ biến nhất là để gia công lỗ có đường kính φ ≤ 35 mm . Nguyên công khoan thường được thực hiện trên các loại máy khoan như: máy khoan đứng, máy khoan cần, máy khoan tổ hợp.. Ngoài ra còn có thể thực hiện trên các máy khác như: máy tiện , máy phay, máy doa, trên các trung tâm gia công. dụng cụ cắt gọt kim loại khi khoan gọi là mũi khoan thép cứng. lưỡi khoan nguyên khối có nhiều loại. Khi khoan các lỗ có tỷ số l/d ≤ 5 người ta dùng kết cấu mũi khoan HSS ruột gà. Khi khoan các lỗ có tỷ số l/d > 5 thường dùng kết cấu lưỡi khoan thép gió sâu chuyên dùng, phổ biến nhất là mũi khoan gắn chip. Khi khoan các lỗ có đường kính lớn, để giảm lực cắt có thể khoan mở rộng lỗ nhiều lần bằng mũi khoan HSS ruột gà hoặc dùng kết cấu lưỡi khoan hợp kim vành. Độ chính xác đạt được khi khoan thấp (trừ mũi khoan doa cứng gắn mảnh h

Khái niệm khoan, Khoét, Doa và Taro?

Đặc điểm, khả năng khoa học của Khoan Khoan là phương pháp cơ bản để tạo lỗ từ phôi đặc. Khoan có khả năng tạo lỗ có đường kính φ = 0,1 ÷ 80 mm, phổ biến nhất là để gia công lỗ có đường kính φ ≤ 35 mm. Nguyên công khoan thường được thực hiện trên các loại máy khoan như: máy khoan đứng, máy khoan cần, máy khoan tổ hợp.. Ngoài ra còn có thể thực hiện trên các máy khác như: máy tiện , máy phay, máy doa, trên các trung tâm gia công. dụng cụ cắt gọt cơ khí chính xác khi khoan gọi là lưỡi khoan. lưỡi khoan nguyên khối có nhiều loại. Khi khoan các lỗ có tỷ số l/d ≤ 5 người ta dùng kết cấu dao khoan ruột gà. Khi khoan các lỗ có tỷ số l/d > 5 thường dùng kết cấu mũi khoan CNC sâu chuyên dùng, phổ biến nhất là mũi khoan gắn chip. Khi khoan các lỗ có đường kính lớn, để giảm lực cắt có thể khoan mở rộng lỗ nhiều lần bằng lưỡi khoan cơ khí ruột gà hoặc dùng kết cấu mũi khoan HSS vành. Độ chính xác đạt được khi khoan thấp (trừ mũi khoan gắn insert hợp kim), thường chỉ

So sánh giữa khoan, Khoét, Doa và Taro?

Đặc điểm, khả năng công nghệ của Khoan Khoan là phương pháp cơ bản để tạo lỗ từ phôi đặc. Khoan có khả năng tạo lỗ có đường kính φ = 0,1 ÷ 80 mm, phổ biến nhất là để gia công lỗ có đường kính φ ≤ 35 mm. Nguyên công khoan thường được thực hiện trên các loại máy khoan như: máy khoan đứng, máy khoan cần, máy khoan tổ hợp.. Ngoài ra còn có thể thực hiện trên các máy khác như: máy tiện , máy phay, máy doa, trên các trung tâm gia công. các loại dụng cụ cơ khí khi khoan gọi là mũi khoan nguyên khối. mũi khoan CNC có nhiều loại. Khi khoan các lỗ có tỷ số l/d ≤ 5 người ta dùng kết cấu lưỡi khoan cơ khí ruột gà. Khi khoan các lỗ có tỷ số l/d > 5 thường dùng kết cấu mũi khoan thép cứng sâu chuyên dùng, phổ biến nhất là mảnh doa mũi khoan. Khi khoan các lỗ có đường kính lớn, để giảm lực cắt có thể khoan mở rộng lỗ nhiều lần bằng lưỡi khoan thép gió ruột gà hoặc dùng kết cấu mũi khoan HSS vành. Độ chính xác đạt được khi khoan thấp (trừ mũi khoan lắp insert hợp kim), t